Wiele osób stoi przed wyzwaniem wyboru odpowiedniego rodzaju ogrzewania, który najlepiej sprawdzi się w jego sytuacji. Na obrzeżach miast (miejscach, gdzie obecnie buduje się najwięcej domów) bardzo popularną formą jest montaż instalacji gazowych. Początkowo są one zasilane gazem ze zbiornika. W przypadku, gdy miasto zdecyduje się na dalsze pociągnięcie instalacji miejskiej w określone rejony, właściciel domu może zdecydować, czy przyłącza się do sieci miejskiej, czy pozostaje przy zasilania ze swojego zbiornika gazowego.

Wykupienie czy dzierżawa zbiornika na gaz?

zbiornik na gazNa obecnym rynku istnieje klika możliwości korzystania z instalacji gazowych. Różnice polegają głównie na pochodzeniu i zasilaniu zbiornika na gaz. Właściciel domu może kupić swój prywatny zbiornik na gaz. Może również wydzierżawić go od dostawcy gazu. Pierwsza z możliwości jest bardziej kosztowna na etapie instalacji. Trzeba zapłacić sporą sumę za sam zbiornik, jego montaż oraz odbiór instalacji z udziałem Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Druga z opcji jest tańsza na początkowym etapie (instalacja). Wydzierżawienie jednak zazwyczaj jest podpisane na kilka lat. Ujemne strony tej sytuacji są również takie, że właściciel domu nie może swobodnie wybrać swojego dostawcy gazu. Jest uzależniony od dostawcy od którego dzierżawi zbiornik, a ten z kolei może dowolnie podnosić ceny gazu. Pomimo, iż ta druga opcja jest na początkowym etapie tańsza, a cała papierologia związana z instalacją i jej odbiorem jest wykonana przez pośrednika, klienci najczęściej decydują się na zakup zbiornika.

Istnieją dwie możliwości korzystania ze zbiorników na gaz. Można taki zbiornik zakupić na własność lub wydzierżawić. Pomimo, iż podczas dzierżawy, klient ma zdecydowanie mniej zadań oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności za prawidłowość działania instalacji, preferowaną wśród klientów jest forma jej zakupu.

Kategorie: Przemysł