Współcześnie ogromna ilość maszyn i urządzeń zaopatrzona jest w siłowniki, które stanowią o ich funkcjach i przydatności. Integralną częścią takiego sprzętu są filtry hydrauliki siłowej. Zapewniają one bezawaryjną pracę siłowników i porównywane swoją funkcją do nerek w organizmach żywych.Przedłużają żywotność siłowników wyłapując szkodliwe zanieczyszczenia.

Filtr jako integralny element hydrauliki siłowej

filtry hydrauliki siłowejRozróżniamy filtry mechaniczne, w których oczyszczanie cieczy roboczej odbywa się przez materiał filtracyjny zatrzymujący zanieczyszczenia o odpowiedniej wielkości. Druga grupa filtrów hydrauliki siłowej to takie, które działają wykorzystując zjawiska fizyczne takie jak siła odśrodkowa, grawitacja czy magnetyzm. Każdy układ hydrauliczny wyposażony jest w ciecz roboczą,którą jest olej hydrauliczny. Olej hydrauliczny pracuje w układzie zamkniętym ale fakt, że maszyny zaopatrzone w siłowniki pracują w środowisku o dużym stopniu zapylenia wymaga stosowania filtrów. Filtry Wyłapują zanieczyszczenia mechaniczne,które są eliminowane jako zagrożenie układu hydraulicznego. Filtry różnią się między sobą materiałem filtracyjnym. Do niższych ciśnień jako materiał filtracyjny wykorzystuje się bibułę lub włókninę. Przy wysokich ciśnieniach wykorzystywane jest włókno szklane lub siatkę mikronową tkaną z drutu. Jak każdy element tak i filtry hydrauliki siłowej należy poddawać regularnym przeglądom aby nie dopuścić do zatkania przepływu i do awarii całej linii.

Dbałość o serwisowanie maszyny i wymiana filtrów hydrauliki siłowej w sposób bardzo znaczący przedłuża żywotność cieczy użytkowej w siłowniku. Czynność wymiany filtra zapobiega bardzo poważnym awariom,które z reguły pochłaniają bardzo duże koszty oraz unieruchamiają urządzenie, co również przynosi straty.

Kategorie: Przemysł